Laboriseadmed

Kummi omaduste test

Vulka meeter

Külma lühise testimise masin

Tõmbeomaduste testimismasin

Osoonikindluse testimismasin

Jäikuskõvera test

Jõudluskõvera testimismasin

Vastupidavuse test

Kõrge temperatuuriga dünaamilise väsimuse testimise masin

Väsimuse testimise masin

Lõhkamiskatse